Allmänna villkor

2020-10-01

§ 1 Gällande villkor
Dessa allmänna villkor reglerar användning av medlemsförmåner presenterade på denna hemsida. Allmänna villkor träder i kraft vid inloggning på denna sida.

§ 2 Utställare
Branschföreningen är avsändare till denna tjänst. Ansvarig utgivare av tjänsten är Sådenäs AB, 556852-8326. Sådenäs AB levererar tjänsten på uppdrag av branschföreningen.

§ 3 Tjänstens innehåll
Tjänsten presenterar erbjudanden, härefter kallat Inköpsavtal, från leverantörer för olika varor och tjänster. Tjänsten gör det enkelt att ta del av de förmånliga inköpsavtalen och att nyttja dessa.

Tjänsten har en bemannad kundtjänst som hjälper användare med frågor relaterade till tjänstens innehåll.

Tjänsten producerar information om dess innehåll som presenteras på sidan och som skickas till medlemsföretagen via e-post.
– Utskick av nyheter via e-post kan avbeställas av användaren genom länk i nyhetsbrevet.
– Att återuppta avbeställt e-postutskick kan endast göras av medlemsföretaget själv genom länk i nyhetsbrevet.

§ 4 Rättighet att använda tjänsten
Tjänsten kan användas av juridiska personer som har ett aktuellt medlemskap hos branschföreningen. Vissa inköpsavtal kan nyttjas även av medlemsföretagets personal och personals närstående.

Upphör medlemskap i branschföreningen får denna tjänst och innehåll inte längre nyttjas.

§ 5 Tjänsten är kostnadsfri
Att använda tjänsten och avropa dess inköpsavtal är kostnadsfritt för medlemsföretaget.

§ 6 Ansvar
Det är alltid användaren/medlemsföretaget som själv gör ett val att använda ett inköpsavtal eller inte. Branschföreningen eller tjänstens ansvarige utgivare tar inte ansvar för leverantörens utförande i och utanför tjänsten (leverantörens information, produkter, tjänster). Medlemsföretag som önskar välja använda en leverantör bör därför ta till sig information om leverantören och leverantörens övriga köp- och leveransvillkor före ett köp. Branschföreningen och tjänstens ansvarige utgivare friskriver sig från eventuella skrivfel eller informationsfel som kommuniceras på hemsidor, e-post eller andra kanaler där tjänstens innehåll kommuniceras.

Ansvarig ugivare
Sådenäs AB, 556852-8326
För frågor om tjänstens villkor kontakta kundtjänst
Telefon 010 10 10 501
E-post info@sadenas.se