Allmänna villkor

Frisörföretagarnas medlemsförmåner

Version:2016-12-01

1. Omfattning

Dessa allmänna villkor reglerar all användning av de tjänster och funktioner som presenteras på denna webbplats och under varumärket Förmåner Frisörföretagarna, härefter kallat ”tjänsten”.

Tjänsten framförhandlar och underhåller inköpsavtal till förmån för företag som är medlem hos Sveriges Frisörföretagare. (härefter kallade användare).

Tjänsten är inte juridisk part i de köp av varor och tjänster som kan fullföljas genom de presenterade inköpsavtalen.

2. Utställare av allmänna villkor

Tjänsten ägs av Sveriges Frisörföretagares Service AB drivs av leverantören Sådenäs AB. Ansvarig utgivare av tjänsten och utställare av dessa allmänna villkor är Sådenäs AB.

3. Rättighet att nyttja tjänsten

Tjänsten kan användas enbart av de företag som är medlemmar hos Frisörföreragarna.

4. Avtalets parter

Dessa allmänna villkor reglerar avtalsförhållandet mellan tjänsten och användaren.

Tjänsten presenterar framförhandlade inköpsavtal och de speciella villkor för köp och leverans på dessa inköpsavtal som framförhandlats. Dessa speciella villkor gäller för användaren vid nyttjande av ett inköpsavtal. Övriga villkor som inte omfattas av de speciella villkor som framförhandlats är alltid leverantörens ordinarie villkor för köp och leverans (läs mer under punkten 9).

5. Avtalstid

Användaren får nyttja tjänsten under den tid denne tillgjort sig denna rätt, enligt punkt 3.

6. Avslut

Användaren kan när som helst avsluta nyttjandet av tjänsten.

7. Kostnad

Tjänsten är kostnadsfri för användare som är berättigade att använda tjänsten.

8. Användares relation till leverantör

Användare genomför köp direkt hos de leverantörer som presenteras i tjänsten. Valet att använda tjänstens leverantörer sker alltid på användarens till fullo egna initiativ och ansvar. Det är användarens skyldighet att införskaffa tillräcklig information om leverantören, dess produkter och tjänster samt dess övriga köp och leveransvillkor som föreligger före nyttjande av ett inköpsavtal sker. Vare sig tjänsten eller Frisörföretagarna har del i den juridiska relation mellan användare och leverantör som uppstår vid köp, eller kan belastas för ansvar för inköpsavtalens leverantörers produkter, tjänster eller utförande.

9. Informationsskyldighet vid förändringar i leverantörsavtal

De framförhandlade speciella villkor som presenteras kan förändras över tid. Det är användarens ansvar att inför varje köp införskaffa information från tjänsten om huruvida villkor har ändrats eller ej. Detta kan ske genom notis eller nyhet på tjänstens webbplats, eller genom att ställa direkt fråga till tjänstens kundtjänst.

10. Medlemsorganisation

 

Sveriges Frisörföretagares Service AB

SVERIGES FRISÖRFÖRETAGARES SERVICE AB   Box 626 (Dalagatan 7), 101 32 Stockholm    info@frisor.se    08‑87 04 30